Keltský horoskop aneb Když stromy vyprávějí

Když jsem bydlela na vesnici, na domečku po prarodičích, v jihočeských Přešťovicích u Strakonic, zjistila jsem, že mezi Přešťovicemi a Štěkní je území dřive obývané Kelty. A tak jsem si začala vice všímat právě stromů a jejich řeči, protože to byli právě Keltové, kteří řeči stromů rozuměli a spojovali lidské bytosti od početí s jejich charaktery a osudy. A tak vznikl keltský stromokruh, kde jistě najdete sami sebe, svůj strom, svou sílu.